Flygeltransport Oslo

Transport av flygler er en kunstform som krever presisjon, erfaring og riktig utstyr. I Oslo har vi spesialisert oss på nettopp dette: sikker og effektiv flytting av pianoer og flygler. Vår erfaring strekker seg over mer enn et tiår med tusenvis av vellykkede flyttinger av musikkinstrumenter og andre tunge gjenstander.

Hurtigflytting flytter alt av flygel, piano, arkiv, safe og andre tunge løft.

 

 

Flytte flygel og transport

Flytting av flygler er ikke en oppgave for amatørene. Vårt team har over ti års erfaring med å håndtere alt fra små pianoer til store konsertflygler. Denne erfaringen sikrer at vi kan tilpasse våre metoder og teknikker til hvert unike instrument og hver situasjon.

Flygeltransport Oslo

Flygeltransport Oslo området

Ser du etter et flyttebyrå som har erfaring med flygelflytting i Oslo? Vi i Hurtigflytting er spesialister på tunge løft, som flytting av flygel, piano, safe, akrivskap og lignende.

Flygler er ikke bare tunge og klumpete, men også ekstremt følsomme for støt og vibrasjoner. Feil håndtering under transport kan føre til irreversible skader på det intrikate mekaniske og komponentene i instrumentet. Vi bruker derfor spesialutstyr og teknikker for å minimere risikoen for skader.

Det er ingen tvil om at det å flytte et piano er en tung oppgave som krever profesjonell håndtering. I Hurtigflytting har vi dyktige og sterke flyttemedarbeidere som hjelper deg med å flytte og frakte både piano, flygel og andre instrumenter. Flygeltransport Oslo er noe vi utfører ofte og har derfor nødvendig erfaring med å flytte slike verdifulle instrument.

Vår flygeltransport tjeneste inkluderer

 • Erfarne flyttemannskap
 • Flyttebiler
 • I tilfeller hvor pianoet ikke kan flyttes via inngangen eller trappen, har vi tilgang på kran og andre løsninger for å sikre en sikker flytting

Les mer om pianoflytting i Drammen, Asker, Lillestrøm og Kolbotn

Forberedelser før flygeltransport

For å tilrettelegge for en så effektiv og sikker flytting som mulig, er det noen forberedelser du kan gjøre:

 • Før et flygel kan transporteres, må det gjennomgå en inspeksjon for å vurdere tilstanden. Mål også døråpninger, trapper, og gangveier for å planlegge den sikreste ruten ut av bygningen
 • Pakking er viktig for å beskytte flygelet under transport. Vi bruker spesialiserte materialer som flyttetepper og bobleplast, samt spesialkonstruerte trekkasser hvis nødvendig
 • Noter bredden på trappen på det smaleste punktet, dette er viktig for å sikre at flygelet kan bæres trygt
 • Gi oss detaljer om adkomsten på begge adresser, inkludert hvilke etasjer pianoet skal flyttes fra og til, og om det finnes heis i bygningene

Disse opplysningene vil gi oss all den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg et nøyaktig pristilbud og planlegge flytteoppdraget på den beste måten.

 

Transport flygel

Vi tar oss av tunge løft i Oslo

I tillegg til å frakte flygel utfører vi også andre tunge løft. Når det gjelder flytting av spesielt tunge eller verdifulle gjenstander, som safe, statuer og kunst, kreves det mer enn bare fysisk styrke. Dette er oppgaver som fordrer ekspertise, presisjon og riktig utstyr for å sikre en trygg og skadefri flytteprosess. Hos Hurtigflytting kan du få hjelp med å flytte blant annet:

 • Våpenskap
 • Arkivskap
 • Kopimaskiner
 • Safe
 • Statuer
 • Marmorbord
 • Kjøkkenplater
 • Biljardbord
 • Store hvitevarer
 • Storkjøkkenutstyr
 • Treningsapparater
 • El tavler
 • Akvarium
 • Flytte dører og vinduer

Hurtigflytting tilbyr flyttehjelp i Drammen, Asker og Bærum, Oslo området og Østfold.

Vi har kapasiteten til å håndtere store og vanskelige objekter, inkludert butikkmøbler, treningsutstyr og andre store innredningselementer. For spesielt krevende oppgaver, som krever løft utover det vanlige, stiller vi med kraner og annet nødvendig utstyr for å utføre jobben sikkert og effektivt.

Kontakt oss for spesialflytting

Har du behov av å flytte store, tunge, eller spesielt verdifulle gjenstander? Kontakt oss i Hurtigflytting. Med vår ekspertise og erfaring, kan du være trygg på at dine gjenstander er i de beste hender.